Scratch เป็นโปรแกรม free ware ที่สามารถดาวโหลดได้ฟรี โปรแกรมออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม และสร้างเรื่องราว เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่เหมาะในการสร้างชิ้นงาน

จากคุณสมบัติที่หลากหลายของโปรแกรม จึงส่งผลให้ Scratch เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการนามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยจุดประกายความคิด และจินตนาการของนักเรียนในกำรสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยถ่ายทอดความคิดผ่านโปรแกรมซึ่งเป็นเครื่องมือไอซีทีอีกรูปแบบหนึ่ง และสำมารถนำชิ้นงานที่สร้างขึ้นไปแลกเปลี่ยนผ่านทางเว็บไซต์ได้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s