การทำโปรแกรม

Advertisements

วีดีโอ เรื่อง โปรแกรมscratch

ภาพเคลื่อนไหว

โปรแกรม Scratch
สร้างภาพเคลื่อนไหว คล้ายๆ
โปรแกรม FASH และ Switch เราเคยอบรมใช้โปรแกรม Scratch รู้สึกมันง่ายดี ไม่ต้องเขียนโปรแกรม แต่ใช้บล๊อคคำสั่งแทน เหมาะกับเด็กๆ ทำภาพเคลื่อนไหวง่าย ๆ
เข้าไปลองใช้ที่เว็บ

โปรแกรม Scratch คืออะไร

โปรแกรม Scratch คืออะไร

Scratch เป็น สภาพแวดล้อมใหม่ของการเขียนโปรแกรม (new programming environment) ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย เพียงลากแล้วปล่อยบล็อกคำสั่ง (as easy as dragging and dropping blocks) ไปยังส่วนที่กำหนดไว้ของโปรแกรม เราสามารถที่จะใช้ Scratch เพื่อโปรแกรม games, stories, and animation

การเรียนรู้ Scratch เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ (utilize to learn more advanced languages) ในการเรียนรู้ภาษาในระดับสูงขึ้น เช่น Ruby, PHP, and Python เป็นต้น  นอกจากนี้การเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ด้วย Scratch ยังเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 (The 21st century learning skills) ด้วยการเรียนรู้ที่จะออกแบบงาน (how to design)  การคิดวิเคราะห์  (think critically) การร่วมมือช่วยเหลือกัน   (collaborate) การสื่อสาร (communicate) และการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (program in a computer language)

การเขียนโปรแกรม Scratch

การสอนเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้เด็กๆ หรือมือใหม่ฝึกเขียนโปรแกรม ทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ เราจะเรียนรู้ Scratch ผ่านโปรเจกต่างๆ ที่มากับโปรแกรม Scratch ซึ่งมีมากมาย และหลากหลายหมวดหมู่ และค่อนข้างแน่นอนว่า ผู้เรียนน่าจะมีโปรเจกเหล่านี้ เมื่อโปรแกรม Scratch มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การศึกษาโปรเจกต่างๆ ของคนอื่น ทำให้เราเข้าถึงความคิด หรือมุมมองใหม่ๆ ของโปรเจกนั้นๆ ศึกษาการเขียนโปรแกรม เขียนสคริปต์อย่างไร ให้บรรลุตามสิ่งที่คิด สิ่งที่ต้องการ เมื่อเรามีพื้นฐานของโปรเจกนั้นๆ แล้วการต่อยอดโปรเจกดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่จะลองเขียนโปรแกรมให้ทำงานต่อได้จริงก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกใหม่เป็นของเราเอง

การใช้โปรแกรม Scratch

การใช้โปรแกรม Scratch

โปรแกรม Scratch มีความสามารถผลิต Digital Media ที่มีศักยภาพเทียบเท่าโปรแกรม FASH และ Switch โดยที่มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สลับสับซ้อน มีความง่ายต่อการใช้งานมากกว่า โปรแกรม FASH และ Switch เป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ผลิตสื่อ Digital น้อย เมื่อสร้างงานโดย Scratch สามารถนำเสนอได้ใน Moodel LMS และ และยังนำเสนอในรูปแบบ Social Network ได้ใน Website VoiceThread ได้อีกด้วย

การเขียนโปรแกรม Scratch

การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก เพราะส่วนใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมน Scratch

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของกราฟิก ลากแล้ววาง อาจมีการกำหนดค่าบ้างเล็กน้อย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สนุกสนานกับการเรียนรู้สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายตามความต้องการหรือตามจินตนาการ เช่น การสร้างการเคลื่อนไหว สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเกม หรือด้านดนตรีตลอดจนงานศิลปะ